Rättigheter

Personuppgifter och integritet
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). För att skydda och värna om namninsamlingens integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part.

Upphovsrätt
Materialet (text, bilder, layout osv) på vår hemsida (vitaminupproret.se) är upphovsrättsskyddat enligt Bernkonventionens bestämmelser.
De varumärken som omnämns på vår hemsida är upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade till respektive ägare.

Cookies
Denna hemsida använder inte cookies.